Είναι πρωταρχικό και κοινωνικό δικαίωμα του κάθε ατόμου να απολαμβάνει μια αξιοπρεπή υποστηριζόμενη διαβίωση που θα του δίνει την ασφάλεια, την ψυχολογική υποστήριξη και τη δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ώστε να διαβιώνει στο μέτρο του εφικτού πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

Με γνώμονα λοιπόν  τα ανωτέρω, το εξειδικευμένο προσωπικό στη μονάδα μας  φροντίζει για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ευπαθών ομάδων,  τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής τους (μέσω της ασφαλούς διαμονής, της ψυχολογικής στήριξης, της ισορροπημένης διατροφής και των πολλών δραστηριοτήτων) και της μέγιστης φροντίδας τους,  της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και της ένταξής τους σε μία φιλόξενη κοινότητα που αποπνέει την αίσθηση του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Produced by AgoraInternetMarketing AGORAinfo.net

Επιλογή Γλώσσας
Πιστοποίηση