Ασφάλεια

Ασφάλεια

Διαθέτουμε δικό μας πιστοποιημένο προσωπικό ασφαλείας που φροντίζει για την ασφάλεια των ενοίκων μας όλο το 24ωρο.

Εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι καθώς και όλος ο περιβάλλοντας χώρος παρακολουθούνται από κάμερες ασφαλείας για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των φιλοξενούμενών μας.