Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Το «Παπαδοπούλειον» διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018) για να μπορούμε να εγγυηθούμε παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.