Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

(συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) και το Ν. 4624/2019)

-Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

από τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΙΚΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΕ

Στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΙΚΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α.Ε σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και γι’ αυτό τα επεξεργαζόμαστε και λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία τους. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Προστασίας») σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς επεξεργασίας, τους τρόπους χρήσης, διαχείρισης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Για τα προσωπικά δεδομένα που προσκομίζετε Ή γνωστοποιείτε υπεύθυνος

επεξεργασίας είναι το:

<<ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΕ>>

Καλαμάτα: Κατσέικα Καλαμάτας

Αθήνα: Χαβρίου 2,

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 27210 62235 ή να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@papadopoulion.gr

 

Ποιοι είμαστε;

 

Το ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΕ είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα με ξενοδοχειακές προδιαγραφές για άτομα τρίτης ηλικίας , η οποία παρέχει στους φιλοξενούμενούς της άνετη διαβίωση για διαμονή μικρής ή μεγάλης διάρκειας, συνδυάζοντας την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οργανωμένα κοινωνικά δρώμενα και σύγχρονα προγράμματα ευεξίας. Η πρότυπη αυτή μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην πόλη της Καλαμάτας. Οι εγκαταστάσεις μας είναι πλήρως σχεδιασμένες για την εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων σε ηλικία φιλοξενούμενων, οι οποίοι χρειάζονται εξατομικευμένη φροντίδα στη διεκπεραίωση των καθημερινών τους αναγκών. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλειά τους, η ιατρική επίβλεψη, η νοσηλευτική φροντίδα και η διατήρηση της υγείας τους από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό καθώς και η παροχή εξαιρετικών συνθηκών διαβίωσης που θα διασφαλίσουν την ευεξία, την ψυχολογική ισορροπία, την αίσθηση ελευθερίας και μια καθημερινότητα γεμάτη ενδιαφέροντα και απολαύσεις.

 

Τι συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο

περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. (αρθ. 4 ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση του Παπαδοπούλειου Οίκου Φιλοξενίας ΑΕ , στο πλαίσιο του συντονισμού, της οργάνωσης και λειτουργίας της .

 

Για ποια υποκείμενα συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

 

Στον Παπαδοπούλειο Οίκο Φιλοξενίας ΑΕ συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα φιλοξενούμενων και συγγενών τους που εσείς μας κοινοποιείτε με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας.

Ακόμη, τηρούμε προσωπικά δεδομένα για τους εργαζόμενους, καθώς και τους προμηθευτές μας για τις ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο (α) στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, (β) όταν απαιτείται υποχρέωση συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση. Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται και σε συνεργάτες μας για τις ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας μας και όποτε λαμβάνει χώρα διασφαλίζουμε την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με ασφάλεια και συμβατικούς όρους τήρησης εμπιστευτικότητας.  Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στα αρχεία μας (φυσικά ή/και ηλεκτρονικά) προκειμένου να επιτελούνται οι σκοποί λειτουργίας του Παπαδοπούλειου Οίκου Φιλοξενίας ΑΕ, σε συμμόρφωση με το Ν. 4624/2019

 

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;

 

– Για τους Φιλοξενούμενους : Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την άφιξη, περίθαλψη, φιλοξενία και εκτέλεση της σύμβασης όπως: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, Αριθμός δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔOY, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail. Επίσης, επεξεργαζόμαστε δεδομένα ειδικών κατηγοριών, που αφορούν την υγεία, όπως γνωματεύσεις και ιατρικές εξετάσεις, που είναι απαραίτητα για την πλήρη και άρτια παροχή των υπηρεσιών μας. Από την πλευρά μας λαμβάνεται μέριμνα, ώστε τα δεδομένα αυτά να διατηρούνται με αυξημένη προστασία.

-Για τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων: Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ενημέρωση τους για τους συγγενείς τους που φιλοξενούνται αλλά και τη σχετική τιμολόγηση των υπηρεσιών μας όπως ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο , ΑΦΜ, ΑΔΤ , διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και e-mail.

– Για το προσωπικό μας : Για το προσωπικό τα στοιχεία που συλλέγονται και τηρούνται προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή μισθού και τυχόν επιδομάτων. Τηρούνται επίσης, στοιχεία που αναφέρονται στην υγεία των εργαζομένων, με σκοπό την παροχή αναρρωτικών αδειών και ειδικών επιδομάτων. Τέλος επεξεργαζόμαστε σε

ετήσια βάση σε συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών, που αφορούν την υγεία, τα οποία συλλέγονται λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας στη βάση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας αλλά δεν διατηρούνται.

Επίσης, για υποψήφιους εργαζόμενους διατηρούμε τα βιογραφικά που μας αποστέλλονται, σεβόμενοι τα προσωπικά τους δεδομένα, προκειμένου να προβούμε σε αξιολόγηση και σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται για δύο χρόνια και στη συνέχεια καταστρέφονται με ασφάλεια.

-Για τους προμηθευτές/συνεργάτες: Τηρούνται τα απαραίτητα δεδομένα για την διεκπεραίωση των συναλλαγών, όπως ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, τραπεζικός λογαριασμός.

 

-Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς;

Όχι, στον Παπαδοπούλειο Οίκο Φιλοξενίας ΑΕ δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς πέραν της παροχής των υπηρεσιών μας και της ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί σας. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για νέες δραστηριότητες της εταιρείας μας , θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως ζητώντας πρώτα τη συγκατάθεσή σας.

-Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό (άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ).

 

-Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας;

Στον Παπαδοπούλειο Οίκο Φιλοξενίας ΑΕ διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της μεταξύ μας συναλλαγής και μετέπειτα συνεργασίας, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και με βάση όσα επιβάλλει η εκάστοτε σχετική νομοθεσία. Τα δεδομένα που τηρούμε δεν υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία πλην όσων αναλυτικά περιγράφονται στην εν λόγω Πολιτική Προστασίας.

-Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις συγκατάθεσης

1. Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα.

2. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης η οποία αφορά και άλλα θέματα, το αίτημα για συγκατάθεση υποβάλλεται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Κάθε τμήμα της δήλωσης αυτής το οποίο συνιστά παράβαση του παρόντος κανονισμού δεν είναι δεσμευτικό.

3. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της.

4. Κατά την εκτίμηση κατά πόσο η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη κατά πόσο, μεταξύ άλλων, για την εκτέλεση σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μιας υπηρεσίας, τίθεται ως προϋπόθεση η συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. (άρθρο 7 ΓΚΠΔ).

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης (ή ενημέρωσης) στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λάβετε πληροφορίες για το σκοπό επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων και τους αποδέκτες, εφόσον υπήρξε διαβίβαση (αρθ. 15 ΓΚΠΔ).

Β. Δικαίωμα διόρθωσης στα δεδομένα σας, προκειμένου να αρθούν ανακρίβειες ή να συμπληρωθούν ελλείψεις (αρθ. 16 ΓΚΠΔ).

Γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του αρθ. 17 ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει νόμιμη υποχρέωση, ή συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, ή τηρείται αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αρθ. 17 ΓΚΠΔ).

Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, με την επιφύλαξη νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 18 ΓΚΠΔ).

Ε. Δικαίωμα εναντίωσης, με την επιφύλαξης νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 21 ΓΚΠΔ).

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για τα προσωπικά δεδομένα, κο Ανυφαντή Φώτιο ή να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του του Παπαδοπούλειου Οίκου Φιλοξενίας ΑΕ και να την αποστείλετε είτε στη διεύθυνση Κατσέικα Καλαμάτας, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: info@papadopoulion.gr Ακόμη, αν θεωρείτε ότι δεν έχετε ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λ. Κηφισιάς 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, Τ: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr ).

 

Πότε θα σας απαντήσουμε;

Απαντάμε δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που λάβουμε το αίτημά σας και διεκπεραιώσουμε την απαιτούμενη ταυτοποίηση. Αν όμως το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα ότι θα χρειαστεί να λάβουμε παράταση δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

*Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας

Δίνοντας έμφαση στις επιμέρους εξελίξεις και εξειδικεύσεις της νομοθεσίας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, προτιθέμεθα να προβαίνουμε σε επανεξέταση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να επιτυγχάνουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην ιστοσελίδα του Παπαδοπούλειου Οίκου Φιλοξενίας ΑΕ θα μπορείτε να βρίσκετε τη νεότερη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε.

Έκδοση 13/3/2020